60 sekund 1974 online dating

60 sekund 1974 online dating

60 sekund 1974 online dating 1

Fra ca 025 til ca 07 solradier er materien varm og tett nok til at varme i kjernen kan overf248res utover varmestr229ling denne sonen er uten varmekonveksjonmaterien avkj248les fra 7 til ca 2 millioner kelvin med 248kende h248yde men denne temperaturgradienten er mindre enn verdien til den adiabatiske temperaturendringen og kan derfor ikke drive.